Představení společností


A-Z PREZIP a.s.

Stavební společnost, specializující se na komplexní dodávky železobetonových prefabrikovaných skeletů včetně realizace pilotového založení

 

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

 • pilotové zakládání
 • opěrné stěny
 • zajištění stavebních jam a svahů
 • mikropiloty, zemní kotvy, mikrozápory, hřebíkování

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

 • doprava a mechanizace
 • montáž konstrukcí
 • halové konstrukce
 • vícepodlažní skelety budov
 • průmyslové stavby
 • sportovní stavby
 • stavby pro zemědělství

PBK Chrudim a.s.

Projekční kancelář statiky betonových konstrukcí se zaměřením na prefabrikované konstrukce a pilotové zakládání

 

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, STATIKA STAVEB

 • prefabrikované železobetonové konstrukce
 • zakládání staveb - pilotové či plošné
 • dokumentace k územnímu řízení
 • dokumentace ke stavebnímu povolení
 • dokumentace k realizaci stavby
 • dílenské dokumentace prefa konstrukcí
 • statické posudky
 • konzultační činnost
 • tendrová dokumentace

ARMADO a.s.

Prefa - výroba železobetonových prefabrikátů v Horní Lukavici u Plzně.

 

VÝROBNÍ PROGRAM ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

 • tyčové nosné prvky skeletové výstavby
 • základové a stěnové prvky nezateplené i zateplené
 • předem předpínané dílce:
  • vazníky až do rozponu 39m
  • vaznice tvaru "T" či obdélníkové
  • stropní žebra tvaru "T" či obdelníková

GEO-ING Jihlava spol. s r.o.

Divize speciálního zakládání staveb a speciálních stavebních prací.

 

SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

 • pilotové zakládání staveb
 • velkoprůměrové piloty
 • mikropiloty

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

 • zajištění stavebních jam, svahů - Hřebíkování, Mikrozápory, Zápory a záporové stěny, Zemní kotvy
 • injektáže
 • stříkané betony
 • vrtné práce a IG průzkum
 • projekční činnost

 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

+420 776 182 433