Sportovní hala Kolín - Borky (2020)

Sportovní stavby


Sportovní hala v Borkách (2020)

 

Jedná se o tréninkovou a sportovní halu v Borkách. Halový objekt  s plochou střechou bude tvořen sloupy v rastru 5x30,8m. Na prefabrikovaných betonových sloupech budou osazeny dřevěné lepené nosníky haly. Vaznice budou tvořeny z rostlého dřeva. Založení haly bude provedeno na piloty a základové prahy. K halovému objektu je plánována jednopodlažní zděná přístavba zázemí. Tato přístavba je zastřešena železobetonovým monolitickým stropem.

 

Realizace: 2020

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 7,8 mil. Kč

Objednatel: Strabag a.s.Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)
Sportovní hala Kolín - Borky (2020)