Budvar České Budějovice (2011)

Železobetonové halové konstrukce


Výstavba skladové haly Budvaru - jednopodlažní trojlodní skelet zastřešený sedlovými vazníky s rozponem na 10,0m, v rastru 12,75m, které podporují střešní vaznice. Na těchto vaznicích je ukládán střešní plášť skládající se z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

Realizace: 2011

Cena: 10,9 mil. Kč

Objednatel: PORRBudvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)
Budvar České Budějovice (2011)