Sportovní hala Pardubice (2011)

Sportovní stavby


Výstavba budovy sportovního centra Kryocentrum Pardubice železobetonové konstrukce skládající se ze dvou částí.

 

Halová jednolodní část je obdélníkového půdorysu zastřešena sedlovými vazniky s rozponem 19,2m, v rastru 7,26m. Opláštění haly je sendvičovými panely.

 

Administrativní část obdélníkového půdorysu přímo navazuje na halový objekt. Budova administrativy je navržena jako dvoupodlažní. Světlá výška 1NP je cca 2,95m. Minimální světlá výška 2NP je cca 3,10m. Opláštění je železobetonovými panely, které jsou dodatečně z venkovní strany zatepleny.

 

Realizace: 2011

Cena: 3,9 mil. Kč

Objednatel: Kryocentrum PardubiceSportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)
Sportovní hala Pardubice (2011)