Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)

Pilotové zakládání

Železobetonové halové konstrukce

Vícepodlažní skelety budov


Prefabrikovaná konstrukce dvoulodního halového výrobního objektu s dvoupodlažní administrativní přístavbou. Dvoulodní rámová konstrukce je navržena s vazníky o rozponu 18,5m a sloupy výšky 9,2m, vzdálenost nosných rámů je 7x12,0m a 1x6,0m. Založení haly je provedeno na vrtaných pilotách a po obvodě haly jsou navrženy základové nosníky. Obvodový plášť je montovaný z PUR panelů.

 

Realizace: 2011

Cena: 5,4 mil. Kč

Objednatel: Syner s.r.o., LiberecVstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)
Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)
Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)
Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)
Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)
Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)
Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)
Vstřikovna SIGMAPLAST Liberec (2011)