Era-Pack - Skladové haly (2015)

Pilotové zakládání

Železobetonové halové konstrukce


Pilotové založení stavby a výstavba skladovacích hal z železobetonových prefabrikátů v Chrudimi. Haly jsou jednopodlažní a jednolodní a navazují na ně nižší halové přístavby.

 

Nosnou konstrukci objektu jsou prefabrikované železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Na nosných sloupech jsou uloženy železobetonové střešní průvlaky a vazníky. Podlaha je vyrobena z prefabrikovaných průvlaků s panely. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

Realizace: 2015

Cena - pilotové založení: 5,0 mil. Kč

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 10,0 mil. Kč

Objednatel: Era-pack s.r.o.Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)
Era-Pack - Skladové haly (2015)