Garáže Mladá Boleslav (2016)

Pilotové zakládání

Vícepodlažní skelety budov


Výstavba parkovacího domu pro osobní automobily v areálu firmy ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav s půdorysem cca 80 x 81 m.

 

Objekt je založen na pilotách a nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy usazené do prefabrikovaných kalichů těchto monolitických pilot. Stropní konstrukci tvoří sestava předpínaných dutinových panelů spiroll a nad horním lícem spirollů bude následně provedena hydroizolace, separační tkanina a štěrkové lože pro uložení zámkové dlažby, která tvoří finální vrstvu skladebného souvrství. Pouze v konstrukci mezipodlažních ramp bude místo dlažby provedena nadbetonávka z mrazuvzdorného betonu. Přechody na stropní desky budou opět chráněny hydroizolací.

 

Realizace: 2016

Cena - pilotové založení: 5,0 mil. Kč

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 63,0 mil. Kč

Objednatel: IntegraGaráže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)
Garáže Mladá Boleslav (2016)