Tchibo - Cheb (2016)

Železobetonové halové konstrukce


Stavba železobetonové prefabrikované haly Tchibo v průmyslovém parku Accolade Cheb.

 

Budova má půdorysné rozměry 240 x 132 m a výšku 12,4 m. Jedná se o jednopodlažní halový objekt s částečnou vestavbou mezaninu, který tvoří 2.NP a přístavbou administrativní části, která je také dvoupodlažní.

 

Objekt je založen na vrtaných pilotách. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy a střešní konstrukci tvoří prefabrikované vaznice ukládané na střešní vazníky. Po obvodu jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů střešní nosníky. Konstrukci vnitřních stropů vestavěného mezaninu a administrativy tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s panely. Střešní plášť je navržen z trapézového plechu a izolačních vrstev. V administrativním vestavku a ve vestavěném mezaninu je navrženo prefabrikované schodiště.

 

Realizace: 2016

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 95,0 mil. Kč

Objednatel: Strabag, a.s.Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)
Tchibo - Cheb (2016)