PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)

Pilotové zakládání

Vícepodlažní skelety budov

Výroba železobetonových prefabrikátů


Výroba železobetonových prefabrikátů pro stavbu výrobní haly PHÖNIX KolbenSchmidt s půdorysnými rozměry cca 91,7 x 69,8 m a výškou 16,0 m. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové sloupy, na nich jsou uloženy železobetonové střešní nosníky a vaznice. Po obvodě objektu jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové střešní nosníky.PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)
PHÖNIX Kolbenschmidt (2016)