DHL Cheb (2016)

Výroba železobetonových prefabrikátů


Výroba železobetonových prefabikátů pro novostavbu haly v průmyslovém parku Accolade Cheb s půdorysnými rozměry cca 145,2 x 80,5 m a výškou 12,4 m.

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, střešní konstrukci potom prefabrikované vaznice ukládané na střešní vazníky. Po obvodu budovy jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy. Konstrukci vnitřních stropů vestavěného mezaninu a administrativy tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s panely. V administrativním vestavku je navrženo prefabrikované schodiště.DHL Cheb (2016)
DHL Cheb (2016)