PHOENIX lékárenský velkoobchod

Pilotové zakládání

Železobetonové halové konstrukce

Vícepodlažní skelety budov


Optimalizace a modernizace logistických procesů skladu

 

Jedná se o železobetonovou konstrukci skladovací haly s přístavkem, která navazuje na stávající objekt. Půdorysné rozměry objektu jsou 156,6 x 86,4m. Stavba je dělena do dvou výškových úrovní, které na sebe plynule navazují. Toto rozdělení nastává v ose „D2“, přičemž mezi osami „A-D2“ je část objektu podsklepená.

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Na sloupech jsou uloženy železobetonové střešní vazníky a vaznice. Po obvodě jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové střešní nosníky. Konstrukci stropů přístavků tvoří soustava prefabrikovaných průvlaků s TT panely, na které jsou ve třech úrovních ukládány stropní panely. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

Realizace: 2019

Cena - založení: 12,8 mil Kč

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 77,8 mil. Kč

Objednatel: SWIETELSKYPHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod
PHOENIX lékárenský velkoobchod