Poliklinika Vysočany

Vícepodlažní skelety budov


Nástavba na stávající objekt

 

Předmětem řešení je nástavba dvou podlaží. Jedná se o členitý objekt se vstupní dvoupodlažní částí a převážně čtyřpodlažními křídly vlastního zdravotnického zařízení, postavený cca v roce 1952 podle návrhu arch. Tenzera. Stávající konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet dispozičně uspořádaný jako trojtakt. Stropní konstrukce jsou železobetonové trámové.

Nosnou konstrukci nástavby tvoří železobetonové sloupy, které jsou osazeny na stávající monolitické sloupy skeletu. Sloupy jsou navrženy jako spojité přes 2 podlaží. Na sloupech jsou uloženy železobetonové stropní průvlaky s konzolami pro uložení stropních panelů nebo průvlaky tvořící obvodové parapety. Ve vybraných rámech jsou navrženy železobetonové stěny zajišťující prostorovou tuhost skeletu v době montáži. Na zajištění celkové prostorové tuhosti se dále podílí obvodové a vnitřní dělící stěny provedené ze systému ztraceného bednění doplněné o podélné a svislé vyztužení kotvené do prefabrikovaných prvků skeletu.

 

 

Realizace: 2019

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce:  34,0 mil. Kč

Objednatel: SYNERPoliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany
Poliklinika Vysočany