SŠ stavební Teplice (2020)

Vícepodlažní skelety budov

Pilotové zakládání


Dostavba areálu - SO09, SO11

Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí novostavby SŠS v Teplicích. Jedná se o pětipodlažní objekty SO09 a SO11. Osové půdorysné rozměry objektu SO09 jsou 15,0 x 67,45 m a SO11 17,5 x 49,5m. Objekty zachovávají ve svém nejvyšším bodě výšku stávajícího objektu školy jehož výška v atice je 19,450m. Funkčně jsou stavby řešeny v třítraktu s centrální chodbou a učebnami po obou stranách, obdobně jako je tomu v objektu SO10.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy a stěny, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Stropní a střešní konstrukci tvoří prefabrikované průvlaky spolu se stropními panely spiroll. Po obvodu jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy. Střešní plášť se skládá ze stropních panelů a izolačních vrstev. Halová část objektu je zastřešena spolu se stropními panely pomocí střešních prefabrikovaných vazníků. Objekt SO09 je propojen s objektem SO11 pomocí ocelové lávky.

 

Realizace: 2020

Cena – pilotového založení: 6,6 mil Kč

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 35,9 mil. Kč

Objednatel: ISTAR, spol. s. r. o.SŠ stavební Teplice (2020)
SŠ stavební Teplice (2020)
SŠ stavební Teplice (2020)
SŠ stavební Teplice (2020)
SŠ stavební Teplice (2020)
SŠ stavební Teplice (2020)
SŠ stavební Teplice (2020)