VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)

Pilotové zakládání

Železobetonové halové konstrukce

Vícepodlažní skelety budov


Jedná se o novostavbu haly ve VGP parku v Hrádku nad Nisou. Hlavní budova je obdélníkového půdorysu s bočním administrativním přístavkem. Obrysové půdorysné osové rozměry hlavní budovy jsou 132,0 x 96,0 m a výška je 24,55 m. Administrativní přístavek je rozměru 18,0 x 6,0 m a výšky 8,0 m. Halový objekt je rozdělen do dvou dilatačních celků.

 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy délky až 28m, které jsou vetknuty do prefabrikovaných kalichů monolitických pilot.

 

Realizace: 2020

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 53,6 mil. Kč

Cena – pilotového založení: 13,5 mil. Kč

Objednatel: VGP CZ VI, a.s.VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)
VGP Park hala H4 - Hrádek nad Nisou (2020)