Depozitář Čáslav (2019)

Pilotové zakládání

Vícepodlažní skelety budov


Dvoupodlažní skelet s valbovou střechou

Jedná se o dvoupodlažní objekt depozitáře Národního zemědělského muzea, který se rozkládá nad obdélníkovým půdorysem s vnějšími rozměry prefa konstrukce 72m x 48m. Modulace v podélném směru objektu je 12 x 6,0m, v příčném směru pak 8 x 6,0m. Objekt tvoří samostatný, staticky nezávislý celek.

 

Objekt je zastřešen valbovou střechou. Valbová střecha je tvořena střešními průvlaky, vazníky a vaznicemi. Vaznice jsou na jednom konci vkládány do předem připravených kapes ve vaznících a následně přivařeny. Po obvodě jsou na kalichy pilot osazeny základové prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové střešní nosníky. Střešní plášť se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

 

Realizace: 2019

Cena - pilotové založení: 4,2 mil. Kč

Cena - prefabrikované železobetonové konstrukce: 21,5 mil. Kč

Objednatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.Depozitář Čáslav (2019)
Depozitář Čáslav (2019)
Depozitář Čáslav (2019)
Depozitář Čáslav (2019)
Depozitář Čáslav (2019)
Depozitář Čáslav (2019)
Depozitář Čáslav (2019)