Intebo Zvole (2021)

Vícepodlažní skelety budov

Pilotové zakládání


Intebo Zvole 2021

Realizace: 2021

Cena za pilotové založení a prefabrikované železobetonové konstrukce: 26,4 mil. Kč

Objednatel: Šebek JosefIntebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)
Intebo Zvole (2021)